КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

Стъпки за биологична сертификация

 • Свързвате се с ОФИСА на МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ и заявявате биологичното производство, което смятате да сертифицирате
 • МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ще ви изпрати формуляри за кандидатстване в зависимост от сертификата, от който се нуждаете. Допълнителна информация на тел: 0883 33 77 32 и 0888 65 63 27 или e-mail: office@makom.bg
 • Анализирайте внимателно информацията и преценете дали отговаряте на условията за сертификация. Ако изпитвате затруднения при попълването МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ще Ви насочи към подходящ експерт във Вашата сфера на биологично производство
 • Възможен е и предварителен одит и оценка на готовността за сертификация от инспектор на МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ
 • Изпратете попълнените формуляри в ОФИСА на МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ -
  e-mail: office@makom.bg
  адрес: гр.Велико Търново; п.к.5000; бул."България"№14Б
 • В срок до 5 работни Вие ще получите конкретна оферта и договор за контрол и сертификация за Вашето биологичното производство
 • След подписване на договора процедурата по сертификация започва

КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

 • Ръководителят на МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ назначава инспектор за Вашето биологично производство и се прави предписание, какви документи трябва да представите за първоночалната инспекция
 • След като сте готови с документите се определя дата за първоночалната инспекция
 • Инспекция – обхваща всички сфери на Вашето биологично производство и инспекторът попълва формулярите за инспекция
 • В срок от 7 работни дни инспекторът представя формулярите и своя доклад за резултата от инспекцията пред СЕРТИФИКАЦИОННАТА КОМИСИЯ на МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ
 • В срок от 14 работни дни СЕРТИФИКАЦИОННАТА КОМИСИЯ дава своето становище, предписания и срокове за отстраняване на несъответствията, констатирани по време на инспекцията
 • След отстраняване на несъответствията Ви се издава сертификат или се изтъкват причините, поради които Ви се отказва
 • След издаването на сертификат МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ извършва годишни одити и внезапни проверки за изпълнение стандартите на биологичното производство