Информация

Защо БИО?

Потребителите по целия свят са все по-загрижени за безопасността на храните, околната среда , използването на продукти от генетично модифицирани организми. Използването на пестициди, препарати за усилване на растежа, химически торове, антибиотици води до производство на по-евтина, но с по-ниско качество храна и носеща рискове за здравето.

Биологичното земеделие насърчава естествения цикъл на развитие, като успешно използва сеитбооборота, микроорганизмите и почвената фауна. Използват се подходящи земеделски техники, забранено е използването на агро-химикали и се насърчават методите за отглеждане на животните близки до техния естествен начин на живот

Сертификация на биоземеделието и биопроизводството на храни

За да се гарантира чистотата на биологичното производство на храни от растителен и животински произход трябва да се спазват точно определени стандарти. Цялата верига от фермата до крайния консуматор трябва да бъде контролирана и сертифицирана от независим и акредитиран контролен орган.