фрфе Makom Certification

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД

Орган за сертифициране на биологични продукти

Slide #1 image

Сертифициране на растениевъдство

Сертифициране на био ферми

Slide #3 image

Сертифициране на пчелини

Сертифициране на пчелини в цяла България

NextPrev

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ

адрес: 5000 гр. Велико Търново
бул. "България" 14Б
GSM: 0883 33 77 32
тел: 062 / 520 677
GPS координати: N 43.079002 E 25.623640
e-mail: office@makom.bg
www.makom.bg